Dane rejestrowe spółki

Pełna nazwa: Bomis Budownictwo Sp. z o.o.

Adres siedziby głównej: ul. Emanuela Imieli 14, 41-605 Świętochłowice
NIP: 9542742352
REGON: 243221260
KRS: 0000455622
Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 500 000 PLN
Nr konta bankowego (PLN):</strong > 78 1050 1214 1000 0090 3017 3158