Reprezentacja spółki

Witold Hachuła  – Prezes Zarządu