Rok 2013


Zlecający: MIKO-TECH Sp. z o.o.

Data realizacji: 4.2013 – 08.2013

Zakres prac:
Wykonanie konstrukcji żelbetowej wraz z izolacją wodną poziomą i pionową ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Zlecający: Firma Viton Sp. z o.o.

Data realizacji: 4.2013 – 08.2013

Zakres prac:
Wykonanie oraz dostawa prefabrykatów zbrojeniowych dla zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chełmku”.

MAROGOBUD Marek Ogorzałek

Data realizacji: 5.2013 – 10.2013

Zakres prac:
Wykonanie robót żelbetowych wraz z dostawa stali zbrojeniowej dla zadania „Budowa zespołu hotelowo-wypoczynkowego Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy Zdrój”.

GEMAR Aleksandra Fajkis

Data realizacji: 11.2013 – 02.2014

Zakres prac:
Wykonanie konstrukcji żelbetowej dwóch obiektów syfonów kanalizacji dla zadania „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, część „Zachód”, odcinek G2 w Gliwicach.

TULCON S.A.

Data realizacji: 11.2013 – 03.2014

Zakres prac:
Dostawa stali zbrojeniowej dla zadania „Budynek Mieszkalny Wielorodzinny „B” przy ul. Rolnej w Katowicach”.

TULCON S.A.

Data realizacji: 12.2013 – 03.2014

Zakres prac:
Prace żelbetowe stanu surowego dla zadania „Budynek Mieszkalny Wielorodzinny „B” przy ul. Rolnej w Katowicach”.
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Data realizacji: 11.2013 – 01.2015

Zakres prac:
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla obiektu Centrum Nauk Stosowanych.

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Data realizacji: 11.2013 – 01.2015

Zakres prac:
Roboty zbrojarskie wraz z kompleksową dostawą prefabrykowanej stali zbrojeniowej dla obiektu Centrum Nauk Stosowanych.