Rok 2016


KARMAR S.A.

Data realizacji: 11.2016 – 02.2017

Zakres prac:
Montaż stali zbrojeniowej prefabrykowanej dla zadania „Faza B zespołu budynków usługowo-biurowo-apartamentowych Angel River, przebudowa fazy A, zagospodarowanie terenu”.

CASTELLUM Sp. z o.o.

Data realizacji: 04.2016 – 11.2016

Zakres prac:
Kompleksowe wykonanie prac żelbetowych dla zadania „Budowa Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Prądzyńskiego/Świstackiego we Wrocławiu – etap IV”

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z o.o.

Data realizacji: 05.2016 – 07.2016

Zakres prac:
Wykonanie robót zbrojarskich, betonowania oraz prac towarzyszących dla zadania „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Gestamp we Wrocławiu”.

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z o.o.

Data realizacji: 06.2016 – 07.2016

Zakres prac:
Wykonanie i dostawa prefabrykatów zbrojarskich dla zadania „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Gestamp we Wrocławiu”.

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z o.o.

Data realizacji: 06.2016 – 12.2016

Zakres prac:
Wykonanie robót żelbetowych dla budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu.

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z o.o.

Data realizacji: 08.2016 – 12.2016

Zakres prac:
Wykonanie i dostawa prefabrykatów zbrojarskich dla budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu.